ผ้าแนปกิ้น

40 baht

 • ราคาเช่าต่อวัน ต่อชิ้น
 • Napkin (Black or Cream)
 • สีดำ / กว้าง 35 ซม. / ยาว 39 ซม. จำนวน 350 ผืน
  สีขาว / กว้าง 52 ซม. / ยาว 56 ซม. จำนวน 600 ผืน
  สีแดง จำนวน 30 ผืน
  สีครีม จำนวน 100 ผืน
  สี Off White จำนวน 180 ผืน

อธิบาย

ผ้าแนปกิ้น สีดำ หรือ สีครีม

รายละเอียด

All costs are exclusive of transportation & set up fee and VAT.