มิลเลอร์บอล

  • ราคาเช่าต่อวัน ต่อลูก
  • Mirror Ball
  • กว้าง 50 ซม. จำนวน 3 ราคา 2,000
    กว้าง 40 ซม. จำนวน 4 ราคา 1,500
    กว้าง 35 ซม. จำนวน 12 ราคา 1,200
    กว้าง 30 ซม. จำนวน 4 ราคา 1,000

อธิบาย

มิลเลอร์บอล สะท้อนแสงสีในแต่ละมุมมองที่แตกต่าง ช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับงานเลี้ยงของคุณ เหมาะสำหรับตั้งพื้นส่องไฟ ในงานปาร์ตี้และงานเลี้ยงที่มีแสงสี

**ไม่มีมอเตอร์ในตัว ไม่มีที่แขวน

รายละเอียด

All costs are exclusive of transportation & set up fee and VAT.