โต๊ะฟังก์ชั่น

170 baht

  • ราคาเช่าต่อวัน ต่อตัว
  • Function Table
  • จำนวนให้เช่า 30 ตัว
  • กว้าง 60 ซม. / ยาว 150 ซม. / สูง 75 ซม.

อธิบาย

โต๊ะฟังก์ชัน ท๊อปขาว เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานได้อเนกประสงค์

รายละเอียด

All costs are exclusive of transportation & set up fee and VAT.