เวทีอเนกประสงค์

1000 baht

  • ราคาเช่าต่อวัน ต่อตัว
  • Stage
  • 1 ชุด
  • กว้าง 80 ซม. / ยาว 185 ซม. / สูง 40 ซม.

อธิบาย

เวทีอเนกประสงค์(พร้อมบันได) ขนาดกะทัดรัด ช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับพิธีกรและแขกบนเวที เหมาะสำหรับใช้เป็นเวทีสำหรับประธานและพิธีกรในงาน รวมทั้งใช้เป็นเวทีประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์ ตัวเวทีมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถต่อ 2 เวทีเข้าด้วยกันเพื่อขยายพื้นที่ให้มากขึ้น

รายละเอียด

All costs are exclusive of transportation & set up fee and VAT.