เนปกิ้น ริง : เอลล่า

40 baht

  • ราคาเช่าต่อวัน ต่อตัว
  • Napkin Ring : Ella
  • 210 ตัว
  • กว้าง 5 ซม.

อธิบาย

แนปกิ้นริง แบบแถบประดับเพชรเม็ดเล็ก ระยิบระยับ งดงามหรูหรา เพิ่มความพิเศษให้กับโต๊ะอาหาร

รายละเอียด

All costs are exclusive of transportation & set up fee and VAT.