เชิงเทียน : แชสทิตี้ (สีเงิน)
เชิงเทียน : แชสทิตี้ (สีเงิน)
เชิงเทียนเซ็นเตอร์พีชไล่ระดับ
เชิงเทียนเซ็นเตอร์พีชไล่ระดับ
1000 baht
เชิงเทียน : อีเทอร์นิตี้ (สีทอง)
เชิงเทียน : อีเทอร์นิตี้ (สีทอง)
เชิงเทียนคริสตัลอเนกประสงค์ : บิชูว์
เชิงเทียนคริสตัลอเนกประสงค์ : บิชูว์
20 baht