ผ้าแนปกิ้น

20 baht

  • ราคาเช่าต่อวัน ต่อชิ้น
  • Napkin (Black or Cream)
  • จำนวนให้เช่า สีละ 400 ผืน
  • สีดำ / กว้าง 35 ซม. / ยาว 39 ซม. จำนวน 300 ผืน
    สีขาว / กว้าง 52 ซม. / ยาว 56 ซม. จำนวน 300 ผืน

อธิบาย

ผ้าแนปกิ้น สีดำ หรือ สีครีม