มิลเลอร์บอล

 • ราคาเช่าต่อวัน ต่อลูก
 • Mirror Ball
 • กว้าง 60 ซม. จำนวน 1 ราคา 2,500
  กว้าง 50 ซม. จำนวน 3 ราคา 2,000
  กว้าง 40 ซม. จำนวน 6 ราคา 1,500
  กว้าง 35 ซม. จำนวน 13 ราคา 1,200
  กว้าง 30 ซม. จำนวน 5 ราคา 1,000

อธิบาย

มิลเลอร์บอล สะท้อนแสงสีในแต่ละมุมมองที่แตกต่าง ช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับงานเลี้ยงของคุณ เหมาะกับงานปาร์ตี้และงานเลี้ยงที่มีแสงสี