• Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

 • The Total Event Resource

  THE TOTAL EVENT RESOURCE

 • Timeless Decorative Pieces

  TIMELESS DECORATIVE PIECES

 • Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

ร่มสนาม
ร่มสนาม
500 baht
เก้าอี้ : โอ๊ค ชิวารี่ (สีโอ๊ค)
เก้าอี้ : โอ๊ค ชิวารี่ (สีโอ๊ค)
180 baht
โซฟา : ลูไซต์ (สั้น)
โซฟา : ลูไซต์ (สั้น)
2500 baht
ชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีขาว)
ชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีขาว)
3800 baht
โต๊ะ : โอเซล (ทรงสูง)
โต๊ะ : โอเซล (ทรงสูง)
350 baht