• Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

 • The Total Event Resource

  THE TOTAL EVENT RESOURCE

 • Timeless Decorative Pieces

  TIMELESS DECORATIVE PIECES

 • Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

ผ้าคลุมเก้าอี้ : คราวน์ ปริ๊นเซส (สีขาวและทอง)
ผ้าคลุมเก้าอี้ : คราวน์ ปริ๊นเซส (สีขาวและทอง)
80 baht
เก้าอี้ : ซิลเวอร์ ชิวารี่ (สีเงิน)
เก้าอี้ : ซิลเวอร์ ชิวารี่ (สีเงิน)
180 baht
เครื่องเสียง : “โบส” แอล วัน โมเดล ทู ซิสเท็ม
เครื่องเสียง : “โบส” แอล วัน โมเดล ทู ซิสเท็ม
7,000 baht
เก้าอี้ : คอนสแตนติน เกอร์ชิค สตูล
เก้าอี้ : คอนสแตนติน เกอร์ชิค สตูล
220 baht
แท่นบรรยาย : แบบ C
แท่นบรรยาย : แบบ C
1500 baht