• Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

 • The Total Event Resource

  THE TOTAL EVENT RESOURCE

 • Timeless Decorative Pieces

  TIMELESS DECORATIVE PIECES

 • Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

โต๊ะ : โต๊ะสามขาท็อปกระจก
โต๊ะ : โต๊ะสามขาท็อปกระจก
220 baht
เวทีอเนกประสงค์
เวทีอเนกประสงค์
100 baht
เก้าอี้ : บาร์ สไตลิส (สีขาว)
เก้าอี้ : บาร์ สไตลิส (สีขาว)
180 baht
เก้าอี้ : แวนด้า (สีเขียว)
เก้าอี้ : แวนด้า (สีเขียว)
200 baht
ผ้าคลุมโต๊ะ (สีชมพู)
ผ้าคลุมโต๊ะ (สีชมพู)
700 baht