• Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

 • The Total Event Resource

  THE TOTAL EVENT RESOURCE

 • Timeless Decorative Pieces

  TIMELESS DECORATIVE PIECES

 • Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

ผ้าคลุมเก้าอี้ : แฟรี่เทล (สีพีช)
ผ้าคลุมเก้าอี้ : แฟรี่เทล (สีพีช)
50 baht
Chair : Classic Napoleon (Gold)
Chair : Classic Napoleon (Gold)
180 baht
แก้วไวน์คริสตัลทรงบอลลูน
แก้วไวน์คริสตัลทรงบอลลูน
30 baht
เชิงเทียนเซ็นเตอร์พีชไล่ระดับ
เชิงเทียนเซ็นเตอร์พีชไล่ระดับ
1000 baht
โต๊ะ : โต๊ะบาร์กลมสีดำ ขาดำ
โต๊ะ : โต๊ะบาร์กลมสีดำ ขาดำ
baht