• Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

 • The Total Event Resource

  THE TOTAL EVENT RESOURCE

 • Timeless Decorative Pieces

  TIMELESS DECORATIVE PIECES

 • Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

ชุดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร (สีทอง)
ชุดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร (สีทอง)
baht
หลุยส์ โกสต์ แบบมีแขน (สำหรับเด็ก)
หลุยส์ โกสต์ แบบมีแขน (สำหรับเด็ก)
150 baht
ขาตั้งโทรทัศน์แบบตั้งพื้น แบบ A
ขาตั้งโทรทัศน์แบบตั้งพื้น แบบ A
500 baht
แก้วน้ำดื่ม
แก้วน้ำดื่ม
20 baht
อาสนะสงฆ์ (สีขาว)
อาสนะสงฆ์ (สีขาว)
450 baht