• Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

 • The Total Event Resource

  THE TOTAL EVENT RESOURCE

 • Timeless Decorative Pieces

  TIMELESS DECORATIVE PIECES

 • Luxurious Rental Service

  LUXURIOUS RENTAL SERVICE

โต๊ะ : โมดูลา (สีดำ)
โต๊ะ : โมดูลา (สีดำ)
300 baht
ผ้าคลุมโต๊ะ (สีชมพู)
ผ้าคลุมโต๊ะ (สีชมพู)
700 baht
ชาร์เจอร์ เพลท : โอลิมเปีย (สีทอง)
ชาร์เจอร์ เพลท : โอลิมเปีย (สีทอง)
70 baht
โต๊ะพับได้ : ทรงเหลี่ยม
โต๊ะพับได้ : ทรงเหลี่ยม
300 baht
แท่นมิลเลอร์เงินครอบอะคริลิค
แท่นมิลเลอร์เงินครอบอะคริลิค
600 baht